Köp test Kund demo
KUND DEMO

Om testerna

En effektiv testmetod

Att rekrytera fel är dyrt. Flera studier visar att notan ofta slutar på miljonbelopp. Våra kunskapstest fastställer vad kandidaterna faktiskt kan - och gör det lättare att rekrytera rätt.

Vi tillhandahåller marknadens mest anpassade online-verktyg för att analysera personers kunskapsnivåer inom redovisning, ekonomiadministration (ekonomiassistent), löneadministration, financial control samt Excel. Kunskapstesterna är framtagna med utgångspunkt i de arbetsuppgifter och dagliga utmaningar som yrkeskåren ställs inför. Testmetod


Våra test är baserade på flervalsalternativ där antalet korrekta svarsalternativ varierar. Varje fråga har fyra svarsalternativ.


Testen är indelade i fyra frågeområden och frågorna i tre svårighetsnivåer; lätt, medel och svår.


Frågorna inom respektive område och svårighetsnivå slumpas fram ur en frågebank vilket innebär att varje test får en unik uppsättning av frågor. Dessutom slumpas svarsalternativens ordningsföljd så att varje frågas korrekta svar aldrig har samma position.


Totalt genereras 24 frågor som ska besvaras inom 30 minuter. Under testet kan kandidaten hoppa över frågor och besvara dem senare samt har till sin hjälp en tidräknare och indikator över förloppet. När maxtiden är uppnådd stängs testet per automatik.


Testfrågor och svarsalternativ kan utgöras av text, bilder eller en kombination av text och bilder.e-prove3

 Så här går det till


Välj mellan engångstest eller paket med inloggning

Engångstest


 1. Välj test

 2. Fyll i kandidatens namn och e-mail (du kan välja till ytterligare kandidater)

 3. Välj till manuell analys av oss (om detta väljs laddar du upp CV)

 4. Fyll i dina uppgifter som beställare (företag, för- och efternamn, e-mail, telefon)

 5. Betalning via Svea Webpay (faktura eller kort)

 6. En länk till valt test mailas automatiskt ut till kandidat/kandidaterna

 7. Kandidaten/kandidaterna genomför testet online på distans under rimlig tidspress

 8. Direkt efter genomfört test genereras en resultatrapport till dig som beställare (via e-mail)

 9. Om du har valt till manuell analys återkommer vi inom 48 timmar med en separat analysrapport


Paket med inloggning


 1. Registrera dig som företag och användare genom att köpa ett av våra testpaket (koder till valt antal test)

 2. Genom inloggning administrerar du sedan online vilket test kandidaten ska utföra

 3. En länk till valt test mailas automatiskt ut till kandidaten

 4. Kandidaten genomför testet online på distans under rimlig tidspress

 5. Direkt efter genomfört test genereras en resultatrapport till dig som beställare samt kopia till andra personer i organisationen (om detta har förvalts)

 6. Du väljer om rapporten även ska distribueras till kandidaten

 7. I admin-läge kan du sedan överblicka avslutade test, vilka som är pågående samt se företagets saldo av kvarvarande köpta test


Vi erbjuder faktura och kortbetalning via Svea Webpay (Svea Ekonomi).e-proved3Resultatrapport


Direkt efter avslutat test levererar vi en rapport över totalresultat och vilken av kunskapsnivåerna Nybörjare, Baskunskaper, Kompetent eller Skicklig som kandidaten har uppnått. Beställaren av testet får ett automatgenererat e-postmeddelande med rapporten bifogad som PDF.


En jämförelse av kandidatens resultat och uppnådda poäng görs mot en normgrupp bestående av ekonomer verksamma i Sverige för att även få en uppfattning om hur resultatet står sig i ett relativt perspektiv.


Andelen korrekta svar återges uppdelat på svårighetsnivå och frågeområde. Därutöver presenteras en detaljerad sammanställning av de frågetyper som ställts, respektive frågas svårighetsnivå och om kandidaten har svarat rätt eller fel.


Se längst ned på sidan för en exempelrapport!

Exempel fråga

Köp ett kunskapstest idag!

Om du ska anlita konsult, rekrytera eller fortbilda dina anställda – välj det säkra före det osäkra och ta reda på vad de faktiskt kan. Våra kunskapstest ger er fakta och minskar risken för att ta fel beslut. Vi tillhandahåller olika test för Redovisningsekonomer, Ekonomiassistenter, Löneadministratörer, Financial Controllers samt två Excel-test. Vid intresse av abonnemang med fast pris per månad, vänligen kontakta oss avseende ert behov och prisuppgift.
1 test 1495 kr/test

Du köper en kod som kan användas till valfritt kunskapstest

3 test 1395 kr/test

Du köper 3 koder som kan användas till valfria kunskapstest

5 test 1295 kr/test

Du köper 5 koder som kan användas till valfria kunskapstest

10 test 995 kr/test

Du köper 10 koder som kan användas till valfria kunskapstest

Spela film

Test Excel

Se & lyssna en minut om vårt online-test i Excel 

Spela film

Test Redovisningsekonom

Se & lyssna en minut om vårt online-test för redovisningsekonomer

Spela film

Test Ekonomiassistent

Se & lyssna en minut om vårt online-test för ekonomiassistenter

Spela film

Test Controller

Se & lyssna en minut om våra online-test för controllers

Resultatrapport: Hur bra är kandidaten?

Direkt efter avslutat kunskapstest får du en resultatrapport som visar totalpoäng, styrkor och svagheter samt hur personens resultat står sig mot andra kandidater.
 • Nybörjare
 • Baskunskaper
 • Kompetent
 • Skicklig

Om resultatrapporterna


Våra resultatrapporter är i stor utsträckning visuella med diagram samt innehåller kortare texter så att du snabbt kan bilda dig en uppfattning om resultatet och kandidatens kunskaper inom olika områden.


Vi rekommenderar att du parallellt jämför kandidatens uppnådda kunskapsnivå med CV och de roller som personen har haft för att bättre förstå och koppla bakgrund till rollen du utvärderar.


Många av våra kunder väljer att få en manuell analys av resultatet. Där tittar vi i detalj på de individuella svaren och ställer kunskapsnivån i relation till såväl kandidatens CV som den aktuella positionen. Manuell analys kostar 1500 kr per kandidat och levereras inom 48 timmar. Välkommen att kontakta oss!