Köp test Kund demo
KUND DEMO

Varför testa?

Den sista pusselbiten i en lyckad rekrytering

Det sägs att en felrekrytering kostar omkring 1-2 mkr. Och för att inte tala om den tid och energi chefen måste lägga på en avveckling eller omplacering av personen. Även gruppen kan drabbas av spänningar och negativ energi till följd av detta, vilket hämmar effektiviteten i teamet.


Vid inhyrning av konsulter kan man fråga sig om det finns tid att ex. lära sig Excel eller redovisning i ett kortare uppdrag? Oftast fordras kunskaperna redan innan för att kunna leverera i uppdraget.


Fram tills idag baseras rekryteringar och inhyrning av konsulter på information i CV, intervjuer, personlighetstester, IQ-tester, EQ-tester m.fl. samt referenstagningar. Men nu gör vi det möjligt att även testa kunskapsnivåerna - den sista pusselbiten.


Våra kunskapstest lämpar sig för ekonomiassistenter, redovisningsekonomer, redovisnings- och ekonomichefer, financial controllers, business controllers m.fl. på alla erfarenhetsnivåer. Kunskapstesterna är helt internetbaserade och enkla att administrera. Direkt efter avslutat test får du en rapport över personens resultat, hur det står sig mot andra ekonomer, styrkor och svagheter inom varje testområde m.m.


Behöver dina anställda vidareutbilda sig? Är du själv nyfiken på hur dina färdigheter står sig?


Köp ett test idag och ta reda på kunskapsnivån!

Vi ger er fakta

Vi tillhandahåller marknadens mest anpassade online-verktyg för att analysera personers kunskapsnivåer inom bland annat redovisning och Excel. Ett mycket uppskattat komplement till exempelvis traditionella tester och intervjuer. Men också ett bra underlag inför referenssamtal.


Våra test är baserade på mångårig erfarenhet i roller som ekonomichef, redovisningschef, redovisningsekonom, ekonomiassistent, financial- och business controller. Kunskapstesterna är därför framtagna med utgångspunkt i de arbetsuppgifter och dagliga utmaningar som yrkeskåren ställs inför.