Köp test Kund demo
KUND DEMO

Referenser

Referenser
Kundcases

Vad våra kunder säger

"Vi har använt EPROVED:s redovisningstest i samband med två nyligen gjorda rekryteringar. Det är ett värdefullt komplement vid en rekrytering. Forskning visar att ett arbetstest är en väldigt viktig del för en lyckad rekrytering."

Investor Anders Eckerwall, Head of Finance

”EPROVED:s redovisningstest är enkelt att hantera och vi kan på ett smidigt sätt snabbt få ut testet till våra kandidater vilket är av värde för oss. Vi har också haft möjligheten att kunna skräddarsy testet efter våra önskemål, t.ex. efter erfarenhetsnivå på våra kandidater."

Deloitte Beatrice Magnusson, Recruiter

”Kunskapstestet i Excel bidrog till att kvalitetssäkra rekryteringen. Vi var mycket nöjda med tjänsten och fick ett snabbt, professionellt bemötande. Resultatet var en viktig pusselbit i det slutgiltiga urvalet.”

Com Hem Anna Hemmingsson, HR Manager

"Vi är väldigt nöjda med testerna och tycker att de utgör ett bra underlag som en del av bedömningen av kandidaterna."

Grant Thornton Madelene Steinert, Talent Search & Recruitment Specialist

”Samarbetet med EPROVED har lett till önskade resultat i vårt antagningsarbete. Vi är så nöjda med deras lyhördhet för våra behov och professionella bemötande!"

IHM Business School Anna Weinsjö, Antagningsansvarig YH

”Vi har vid flertalet tillfällen använt oss av kunskapstestet inom redovisning och är mycket nöjda med både utfallet och den service vi fått. Verktyget har hjälpt oss att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess gällande seniora profiler och det är något vi varmt rekommenderar." 

Newsec Inez Andersson, Recruitment Consultant

"Vi har vid ett flertal tillfällen använt oss av EPROVED:s Excel-tester i samband med rekryteringar av tjänster där Excel varit en viktig faktor för att lyckas. Det har visat sig att testerna i kombination med ett uppföljande samtal har spelat en avgörande roll i att exkludera kandidater. Som bolag är EPROVED enkla att samarbeta med då de är pragmatiska och flexibla."

Dermarome Carl-Fredrik Walderstedt, COO Dermanordic

"Vi använde Test Redovisningsekonom och Test Business Controller som ett steg i rekryteringsprocessen när vi sökte CFO. Jag upplevde att testen höll hög nivå och hjälpte oss att tydligt identifiera kompetensnivå-/gap hos kandidaterna och på så sätt öka träffsäkerheten i rekryteringen."

Skincity Jenny Sundbäck, HR-ansvarig

Att hitta er och era test har sparat oss otroligt mycket. Kandidater med fina CV som var aktuella för tjänsten visade sig inte inneha relevanta kunskaper. Bästa jag gjort att använda er. Det kommer jag göra för alla framtida rekryteringar. Verkligen toppen!

Bädd & Bad Marie Berg, CFO

Kundcases

När Randstad Finance presenterar kandidater till en tjänst vill de vara säkra på att sakkunskaperna finns på plats. Därför använder de digitala färdighetstester från Eproved i rekryteringsprocesser inom Randstad Finance – så att kunden kan lägga större fokus på person och personliga kompetenser.

Randstad Finance, Fredrik Patcha
Läs hela caset

Våra referenser

"Vi har använt EPROVED:s redovisningstest i samband med två nyligen gjorda rekryteringar. Det är ett värdefullt komplement vid en rekrytering. Forskning visar att ett arbetstest är en väldigt viktig del för en lyckad rekrytering." 

Investor Anders Eckerwall, Head of Finance

"EPROVED:s redovisningstest är enkelt att hantera och vi kan på ett smidigt sätt snabbt få ut testet till våra kandidater vilket är av värde för oss. Vi har också haft möjligheten att kunna skräddarsy testet efter våra önskemål, t.ex. efter erfarenhetsnivå på våra kandidater."

Deloitte Beatrice Magnusson, Recruiter

"Kunskapstestet i Excel bidrog till att kvalitetssäkra rekryteringen. Vi var mycket nöjda med tjänsten och fick ett snabbt, professionellt bemötande. Resultatet var en viktig pusselbit i det slutgiltiga urvalet."

Tele2 Anna Hemmingsson, HR Manager

"Vi är väldigt nöjda med testerna och tycker att de utgör ett bra underlag som en del av bedömningen av kandidaterna."

Grant Thornton Madelene Steinert, Talent Search & Recruitment Specialist

"Samarbetet med EPROVED har lett till önskade resultat i vårt antagningsarbete. Vi är så nöjda med deras lyhördhet för våra behov och professionella bemötande!" 

IHM Business School Anna Weinsjö, Antagningsansvarig YH