Köp test Kund demo
KUND DEMO

Randstad Finance

”Kunskapstester borde vara en naturlig del i alla rekryteringsprocesser”

När Randstad Finance presenterar kandidater till en tjänst vill de vara säkra på att sakkunskaperna finns på plats. Därför använder de digitala färdighetstester från Eproved i rekryteringsprocesser inom Randstad Finance – så att kunden kan lägga större fokus på person och personliga kompetenser.


– Vi presenterar inga kandidater som inte har genomgått de kunskapstester som är relevanta för positionen. På så sätt kan den framtida arbetsgivaren känna sig trygg i att kandidaterna ligger på rätt kunskapsnivå inom till exempel bokföring eller löneadministration, förklarar Fredrik Patcha, affärsområdeschef på Randstad Finance.

Randstad är världens största HR Supplier, och Randstad Finance hjälper sina kunder med kompetensförsörjning på ekonomiområdets hela spektrum – från CFO och ekonomichefer till löneadministratörer och ekonomiassistenter.

– Vi är ekonomer och jobbar specifikt med ekonomikompetens, och då tycker vi att det är viktigt att vi förstår både våra kunders behov och våra kandidaters faktiska kunskaper. Konstigt nog är det inte jättevanligt idag, men vi tycker att kunskapstester borde vara en naturlig del i alla rekryteringsprocesser där det är relevant.


Ger fullständig bild av kunskapsläget


Eproved erbjuder kunskapstester online inom bland annat redovisning, ekonomiadministration, lön och finansiell analys – samt två populära Excel-test. För Randstad Finance har testerna blivit ett sätt för Randstad Finance att säkerställa en viss kunskapsnivå, men det handlar inte nödvändigtvis om att utesluta kandidater. Snarare vill Fredrik Patcha kunna presentera en så fullständig bild som möjligt av kandidaterna.

– En rekrytering är en långsiktig investering. Om vi träffar på en perfekt kandidat – men som saknar vissa kunskaper i till exempel Excel – behöver det inte innebära att vi räknar bort honom eller henne. Men det gör det ännu viktigare för arbetsgivaren att veta vilket stöd kandidaten kan tänkas behöva i sin utveckling.

Och när det gäller konsultinhyrning är det så klart kritiskt att veta vad kandidaten faktiskt kan, för här finns det sällan tid eller möjlighet att lägga resurser på utbildning. Men, säger Fredrik Patcha, kunskapstesterna fungerar också som ett sätt att hitta okända kunskaper.

– Vi vill så klart säkerställa en viss kunskapsnivå utifrån cv:t, men det kan ju också hända att kandidater underskattar sina egna kunskaper. Även då vill vi, och så klart kunden, veta det.


Kunskapstester online – med svar direkt


Kandidaten kan genomföra Eproveds tester hemma eller på plats, och direkt efter genomfört test skickas en detaljerad resultatrapport till beställaren. Rapporten visar bland annat kandidatens totalpoäng, styrkor och svagheter – samt hur personens resultat står sig mot andra kandidater.

– Det här är verkligen en modern testlösning. Den är lättillgänglig för kandidaten och respekterar deras tid. Och vi som beställare får en genomarbetad analys direkt från resultatrapporterna. Så testerna effektiviserar processen för oss på Randstad Finance, och vi har även fått väldigt positiv respons från både kunder och kandidater.


Vad tror du kommer att vara viktigt i framtidens rekryteringsprocess?


– Person och personliga kompetenser är och kommer att vara allra viktigast för en lyckad rekrytering. Och för att kunna lägga fokus på det så kommer den här typen av kunskapstester att bli ännu viktigare – eftersom de svart på vitt kan styrka att kunskapskraven är uppfyllda.

Och, säger Fredrik Patcha, rekryteringen tar inte slut när kandidaten skriver på anställningsavtalet. Det är i stället då det riktiga arbetet börjar.

 – Eproveds tester kan vara grunden till en bra onboarding, eftersom de visar vilket stöd nya medarbetare kan komma att behöva när de väl är på plats. Det handlar helt enkelt om att ge människor de bästa förutsättningarna att kunna växa in i sin roll.