Köp test Kund demo
KUND DEMO

Test Excel

Excel är ett fundamentalt verktyg för dagens ekonomer. Av den anledningen anser de flesta sig ha goda kunskaper i Excel. Men inte sällan uppstår frustration över att en inhyrd konsult, eller rekryterad kandidat, inte motsvarar den förväntade kunskapsnivån.

Vi testar såväl enklare som avancerade kunskaper inom områdena Funktioner, Datahantering, Metoder och Format. Exempel är:


Absoluta och relativa referenser

Olika funktioner för sammanställning och behandling av datamängder

Logiska funktioner som OM, OCH, OMFEL, ÄRFEL, LETARAD, SUMMA.OMF, PASSA, VÄNSTER, HÖGER, SAMMANFOGA m.fl.

Filtrering av data

Pivottabeller

Makron, Målsökning

Diagram, Tabeller

Format, Autoformat

Sidlayout, Vyer, Lås fönsterrutor

Villkorsstyrd formatering

Formulärkontroll, ActiveX-kontroll

Figurer, SmartArt, ClipArt

Utskrifter, Skydda blad, Låsta celler

Länkar, Externa datakällor

Att testa en kandidat i Excel för en roll som innefattar hantering av komplexa modeller ter sig tämligen självklart vid en rekrytering eller inhyrning av konsult. Men varför inte testa medarbetarnas kunskaper i nuvarande organisation så att du som ansvarig förstår vilken kompetensnivå ni har idag. Behöver controllers, redovisningsekonomer och ekonomiassistenter utbilda sig?


Exempel fråga (bild)