Köp test Kund demo
KUND DEMO

Testmetod

Våra test är baserade på flervalsalternativ där antalet korrekta svarsalternativ varierar. Varje fråga har fyra svarsalternativ. Testen är indelade i fyra frågeområden och frågorna i tre svårighetsnivåer; lätt, medel och svår. Frågorna inom respektive område och svårighetsnivå slumpas fram ur en frågebank vilket innebär att varje test får en unik uppsättning av frågor. Dessutom slumpas svarsalternativens ordningsföljd så att varje frågas korrekta svar aldrig har samma position. Totalt genereras 24 frågor som ska besvaras inom 35 minuter. Under testet kan kandidaten inte hoppa bland frågorna samt har till sin hjälp en tidräknare och indikator över progressen. När maxtiden är uppnådd stängs testet per automatik. Testfrågor och svarsalternativ kan utgöras av text, bilder eller en kombination av text och bilder. Exempel fråga (bild)